Du har inga produkter i din varukorg.

Totalt: 0 :-
Alla priser i SEK

Av Tylö AB
bastuleverantör
11 september 2014

Aktuellt

Hur du bygger bastu

Bra att veta om bastubygge, installation och ventilation.

Att bygga en bastu ”bräda för bräda” med regelverk, isolering, dörr, komplett inredning,lister m m kräver goda snickarkunskaper. Alternativet att välja ett monteringsfärdigt basturum från det breda utbudet i Tylös sortiment är en klok genväg, som kostnadsmässigt är jämförbar med ett professionellt platsbygge.

Tiden för att bygga en monteringsfärdig Tylö-bastu varierar givetvis beroende på modell, men utförliga anvisningar och genomtänkta konstruktioner gör arbetet okomplicerat. Samtidigt får du därigenom en bastu med den hantverksmässiga finish som kännetecknar en kvalitetsprodukt som ska användas i många, många år.

Basturummets placering

Oberoende undersökningar visar att av den energi bastuaggregatet förbrukar, kommer all värmeenergi huset tillgodo. Det innebär att husets termostatreglerade värmeradiatorer får en vilopaus, som spar samma energimängd som bastun förbrukat.

Placeras bastun i ett hörn mot ytterväggar, så får huset dessutom en tilläggsisolering som sparar upp till 500 kWh per år. Vid placering mot ett hörn, så sparar du även in kostnaden för utvändig klädsel av två väggar.

Takhöjd & Layout

Takhöjden i bastun får inte understiga 190 cm. Det finns dock ingen anledning att bygga rummet alltför högt, då en stor del av värmen hamnar i taket.

För en normal familjebastu är en takhöjd mellan 190 – 220 cm lagom. Endast om lavarna önskas i fler än två plan finns det skäl att bygga högre. Lavar som inte vilar mellan två väggar skall förses med armstöd.

Bygg gärna bastun så stor att ena sidan blir minst 2 meter. Då kan den också tjäna som ett tillfälligt sovrum för övernattande gäster.

Bastuaggregat och dörr alltid på samma vägg!

Dörrens luftcirkulation skall samarbeta med varmluften från bastuaggregatet. Därför skall aggregatet alltid placeras på samma vägg som dörren (endast som nödlösning på sidoväggen, men då helt nära dörren). Följ anvisningarna som medföljer bastuaggregatet, angivna minimiavstånd till brännbart material får inte underskridas.

Bastuns golv

Golvet skall vara halkfritt och kan gärna ha ett avlopp (s k spygatt) som leder till en golvbrunn med vattenlås utanför basturummet. Avloppet får inte vara placerat direkt under bastuaggregatet.

En eventuell trätrall på golvet är dekorativ och behaglig att gå på, men försvårar vid rengöring av bastun.

Luftspalt/Fuktspärr

Lämna alltid en luftspalt mellan bastuns yttervägg och eventuell befintlig väggkonstruktion. Detta är speciellt viktigt om basturummet placeras mot en kall yttervägg. Någon fuktspärr mellan basturummets ytterväggar och husets innerväggar behövs inte.

Rekommendationer för basturumsbygge

Bastuväggens uppbyggnad

Ventilation i bastu

Lavarnas placering i bastun

Speciellt för dig som ska installera ångbastu

Eftersom luftfuktigheten i ett ångbasturum kan bli betydligt högre än i ett vanligt bastu-rum bör du tänka på följande: Har rummet ett fönster i dörr eller på vägg, ska fönsterfodrets hela nedre list strykas med båtfernissa och skarven mellan glas och list tätas med våtrumssilikon. På så sätt förhindras kondensvatten på glaset att tränga ner i skarven.
I övrigt gäller samma underhållsregler för ångbastun som för en vanlig bastu.

Komplettera din nuvarande bastu med infra-paneler

Tylö erbjuder infra-paneler för montering i befintliga basturum. Infraröd strålning (IR-B och IR-C) används vid olika medicinska behandlingsformer och anses ha egenskaper som lindrar vid ischias, gikt, reumatism och muskelsmärtor. Infravärme används också inom skönhetsvården för att öka den positiva effekten av hudvårdsbehandlingar.

Infra - Snabbuppvärmning av bastun

Med ett par infra-paneler blir bastun badfärdig utan väntetid. Under tiden som bastu-aggregatet värmer upp luften kan du med fördel njuta av den direkta värmen från infra-panelerna, som monteras på bastuns väggar och/eller mellan lavarna.

Välj rätt bastuaggregat.

Aggregatets effekt skall anpassas efter basturummets volym och konstruktion. Som tumregel gäller ca 1 kW = 1.3 m3 rumsvolym.
Av framgår de rekommenderade aggregateffekterna för respektive rumsvolym. Tänk på att en bastu med mycket glas och/eller tunga väggkonstruktioner som kakel eller klinker, kräver högre aggregateffekt än ett välisolerat basturum som har traditionell träpanel.

El-installation.

Denna skall göras av behörig elektriker. Aggregatets effekt, som anpassas efter basturummets volym, avgör vilken ledningsarea som skall användas och hur stora gruppsäkringarna behöver vara. El-anslutningen görs nedtill på aggregatets baksida, ca 30 cm från golvet. OBS! El-ledning i vägg skall förläggas i s k VP-rör som placeras mellan isoleringen och basturummets utvändiga träpanel.

Varför löser tempskyddet ut?

Tylö-aggregaten är utrustade med inbyggt tempskydd. Detta skydd utlöses automatiskt om risk för överhetting uppstår. Har skyddet utlöst är det oftast beroende av felaktig ventilation, felaktig placering av aggregat eller felaktigt fyllt stenmagasin. Fackman anlitas för att återställa temperaturskyddet.

Säkerhetsavstånd till bastuaggregat

Combiaggregat

Bastusten.

Dessa skall vara av diabas, en tålig stensort som klarar både kraftig upphettning och snabb avkylning. Enklast väljer du Tylö bastusten. Det är viktigt att stenmagasinet blir fyllt på rätt sätt. Följ nogsamt instruktionerna i monteringsanvisningen som medföljer Tylö-aggregatets emballage.

Kontrollera stenmagasinet

Detta bör du göra ett par gånger om året – särskilt viktigt i bastur som används ofta och i offentliga bastuanläggningar.


Gör så här: Tag bort all sten ur magasinet. Dammsug upp småsten och grus och rengör från kalk på stenmagasinets botten. Lägg tillbaka felfri sten och ersätt med ny diabas-sten (Tylö bastusten).

Bastusten

Speciellt för ångbastu (Tylarium™)

Tylarium™ erbjuder bastubad av alla sorter – torrbastu, våtbastu och ångbastu. Eftersom den relativa luftfuktigheten stundtals är åtskilligt högre än vid traditionella bastubad bör nedanstående beaktas. Har bastun fönster i dörr eller på vägg, skall fönsterfodrets hela nedre list strykas med båtfernissa och skarven mellan glas och list tätas med våtrumssilikon. På så sätt förhindras eventuell kondens på glaset att tränga ner i skarven. För övrigt är det ingen skillnad i behandlingen av bastuns övriga inredning.

Vedeldad bastu

Detta är en badform som är väldigt uppskattade av många. En synbara låga med ett knastrande ljud ger bastubadet en extra dimension!
Vid installation av en vedeldad bastuugn måste man tänka på lite fler saker. När det gäller ventilationen så fungerar skorstenen som en utluftsventil. Inluften ska då istället komma så långt ifrån vedugnen som möjligt, men fortfarande från golvet, för att få god ventilation. Den viktigaste saken är skyddsavståndet till brännbart material. I normala fall måste avståndet minst vara 50 cm till brännbart material, men detta kan kortast med hjälp av skyddsplåtar. 

Läs igenom Monteringsanvisningen för Vedugnen först innan ni börjar bygga ert basturum.

Bastutillbehör

Termometer och hygrometer

För att ge rättvisande värden ska dessa placeras på en sidovägg i förhållande till aggregatet och 1500 mm från golvet.

Trästäva och skopa

Tylö trästäva har en plastinsats som för-hindrar torrsprickning efter användandet. Stävan bör förvaras så svalt som möjligt, helst ner vid golvet och aldrig på de övre lavarna. För att konservera stävan och skopan rekommenderar vi att du då och då impregnerar virket med Tylö bastuolja.

Björkkvasten

Den lämpligaste tiden att binda björkkvastar är på försommaren, när löven blivit lagom stora och fortfarande är fria från invånare. Bind kvasten i en rejäl bukett och med en längd av 50–60 cm. Gör samtidigt en ögla i änden så att den kan hängas på väggen. Förvara kvasten torrt i ett mörkt och svalt utrymme. Du kan också lägga den i en plastpåse och förvara den i frysen. När kvasten ska användas, låt den först tina upp i ljummet vatten innan den vattenbegjutes över aggregatets stenmagasin. Då blir björkkvasten som ny igen, med härlig doft och skön att fläkta sig med på kroppen. Just den känslan, att mitt i smällkalla vintern kunna plocka fram en björkkvast med sommarens sköna dofter bibehållna, är ljuvlig.

Andra väldofter i bastun

Häng gärna ett knippe enris på väggen i bastun. Det ser dekorativt ut och ger en härlig doft som stannar kvar länge.
Några droppar Tylö bastudoft i vattnet som du häller på stenarna ger en uppfriskande och behaglig känsla i näsa och luftrör. Tylö bastudoft är en ren naturprodukt och finns i flera sköna väldofter som t ex eukalyptus, pepparmynta, lavendel och kanel.

 

Så här håller du bastun fräsch.

För att kunna njuta fullt ut av och i din bastu bör du då och då ägna en stund åt underhållet. Här följer några tips på hur du med enkla medel håller basturummet rent och fräscht – och samtidigt ökar både bastuns livslängd och din egen trivsel.

Ytbehandling

Stryk på båtfernissa i flera lager på tröskel och dörrhandtag liksom på eventuellt trägolv, trall eller trappa. Därigenom tillvaratas träets finish samtidigt som du får en vacker smutsavstötande yta som alltid behåller sin fräschhet.
Bastulavar, ryggstöd och dekorraster inoljas på båda sidor med Tylö bastuolja. Denna luktfria impregnering underlättar vid rengöring och ger en vattenavvisande yta. OBS! Invändiga väggar och tak ska vara obehandlade.
Har bastun försetts med glasade fönster eller väggar finns det all anledning att behandla de nedre listerna mot glasen med extra omsorg. Här bildas ofta kondens som kan skada virket. Stryk de utsatta delarna med båtfernissa eller upprepa oljeimpregneringen med tätare intervaller.

Rengöring

För att behållningen av badet ska bli maximal är det viktigt att bastun hålls ren och snygg. Städa därför bastun regelbundet, skura lavarna och golvet. Använd vanlig grönsåpa, som är ett milt och skonsamt rengöringsmedel och som dessutom doftar gammaldags gott.

 

Kategorier: Aktuellt, Artiklar